วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550

อบรมถ่ายภาพวันนี้ได้รับความรู้มาก